PL / EN

OFERUJĘ SZEROKI WACHLARZ USŁUG
W OBSZARZE ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ

Zarządzanie różnorodnością rozumiem jako taki sposób zarządzania firmą oraz relacjami z pracownikami i pracownicami, który dostrzega oraz docenia fakt, że zatrudnione osoby różnią się między sobą. Z tych odmienności wynikają nie tylko odmienne talenty i umiejętności, ale także różne potrzeby i oczekiwania względem miejsca pracy.

Osobiście, szczególną uwagę zwracam jednak na różnorodność wynikającą z takich cech jak płeć, wiek, niepełnosprawność.Dlaczego? Cechy te w ogromnym stopniu kształtują kulturę organizacyjną firmy, wpływają na sposób jej zarządzania oraz na codzienne relacje między pracownikami i pracownicami. Równocześnie, bardzo często są nie lada wyzwaniem dla firmy, ponieważ mogą być przyczyną niesprawiedliwego traktowania, zarzewiem konfliktów i nieporozumień wewnątrz firmy. Nieumiejętnie zarządzana różnorodność w firmie wpływa także  na wyniki gospodarcze firmy, a nawet może prowadzić do kosztowych i uderzających w wizerunek firmy postępowań sądowych.

Oferuję swoje usługi szkoleniowe oraz konsultingowe dla firm oraz organizacji pozabiznesowych w następujących obszarach: