PL / EN

Standardy
antydyskryminacyjne

Pomagam tworzyć standardy antydyskryminacyjne, dzięki którym firma wie, w jaki sposób praktycznie realizować zapisy wynikające z Kodeksu Pracy dotyczące równego traktowania w miejscu pracy. Oferuję tutaj głównie usługi w formie szkoleniowej, które obejmują: zagadnienia prawne, dobre i złe praktyki biznesowe, analizę zgłaszanych spraw do sądu, wzory dokumentów oraz narzędzi możliwych do wykorzystania przez firmę.

Wsparcie w wypracowaniu standardów antydyskryminacyjnych obejmuje także audyt wewnętrzny firmy, w tym analizę obowiązujących procedur i regulaminów oraz praktyk i rozwiązań z obszaru zarządzania. Do współpracy zachęcam także firmy, które zidentyfikowały u siebie niepożądane zjawiska dyskryminacyjne lub mobbingowe i w związku z tym chcą skutecznie je wyeliminować w miejscu pracy.

Powrót