PL / EN

Wspieram w zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy

Różnorodność, rozmaitość oraz pluralizm to dla mnie nie tylko słowa, ale wartości, które szczególnie cenię sobie w życiu prywatnym i w pracy zawodowej. Wartości te bardzo mocno wpisują się w profil prowadzonej przeze mnie działalności. Od ponad 10 lat zajmuję się promowaniem równego traktowania w miejscu pracy. Wspieram firmy we wprowadzaniu w życie rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz work-life balance. Moją misją jest inspirowanie do zmian, które są przyjazne zatrudnionym osobom, wynikają z realnych potrzeb konkretnej firmy, a ostatecznie prowadzą do korzyści biznesowych.

Nazwa Fabryka Dobrych Praktyk odzwierciedla nie tylko profil mojej działalności. Praktyczne podejście, zadaniowość oraz proponowanie realnych do wprowadzenia rozwiązań, to styl mojej pracy i wyróżnik mojej działalności. W pracy zależy mi na racjonalnym podejściu oraz na dążeniu do realnej zmiany na rzecz lepszego świata. Przynajmniej tego zawodowego.