PL / EN

SZKOLĘ, DORADZAM, PRZEPROWADZAM AUDYTY I PUBLIKUJĘ

Jestem doświadczoną trenerką, która przepracowała ponad 1800 godzin szkoleniowych. Są to godziny pracy stricte związane z tematyką równościową i z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Pracuję nie tylko szkoleniowo. Dodatkowo, udzielam konsultacji, przygotowuję raporty i analizy, przeprowadzam audyty równościowe i różnorodnościowe oraz piszę publikacje tematyczne.

Z kilku przedsięwzięć jestem szczególnie dumna. To projekty, które okazały się być dla mnie szczególnie rozwojowe oraz wniosły kolejne, niestandardowe spojrzenia na kwestię zarządzania różnorodnością oraz równego traktowania w miejscu pracy.

Wskaźnik 
“Diversity Index”

Jestem współautorką wskaźnika „Diversity Index”. Jest to narzędzie do audytu firmy, na podstawie którego firma może samodzielnie ocenić, w jakim zakresie faktycznie zarządza różnorodnością w miejscu pracy oraz otrzymać listę rekomendowanych rozwiązań wdrożeniowych.

Wskaźnik „Diversity Index” to jedyne w Polsce bezpłatne narzędzie do oceny firmy, rekomendowane przez Ministerstwo Gospodarki jako dobra praktyka biznesowa. Wskaźnik ten został opracowany w ramach projektu „Diversity Index”, realizowanego przez Konfederację Lewiatan (2013-2014).

Więcej o projekcie na stronie www.diversityindex.pl.

Szkolenia
“Równość w biznesie”

Jestem współautorką kompleksowego pakietu materiałów szkoleniowych oraz narzędzi wdrożeniowych, umożliwiających realizowanie biznesowych standardów równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Zostały one wypracowane w ramach projektu „Równość w biznesie” realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014-2015).

Więcej na stronie www.rownoscwbiznesie.gov.pl.

Rada
Różnorodności

W okresie 2013-2015 prowadziłam spotkania Rady Różnorodności przy Konfederacji Lewiatan. Spotkania poświęcone były różnym zagadnieniom diversity: płeć, wiek, niepełnosprawność, work-life balance.

Grupa osób reprezentujących biznes, administrację oraz sektor pozarządowy wspólnie wypracowywała rekomendacje sprzyjające zarządzaniu firmą, która korzysta z potencjału wynikającego z różnorodności.

Task Force
“ComeCloSer to Disablity”

Należę do grupy roboczej „Come CloSeR to Disability”, która pracuje nad praktycznymi rozwiązaniami sprzyjającymi zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Grupa została powołana przez Fundację Menedżerowie Jutra MOFFIN, a w jej skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki takich firm jak: CapGemini Polska, Cisco, IBM, Google, HP GBC, UBS, Cemex Polska, Grupa Job, Ikea BSC, Roche, Geoban.

Więcej o pracach grupy na stronie www.comeclosershow.eu.