PL / EN

Publikacje

„Firma Równych Szans. Poradnik” to publikacja, która powstawała w ramach projektu „Równość w biznesie”, adresowanego do firm średniej wielkości. Poradnik zawiera propozycje rozwiązań w zakresie bieżącego zarządzania firmą, a które zarazem umożliwiają skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze zatrudnienia.

Pobierz

„Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością” to publikacja wydana przez Konfederację Lewiatan. Odzwierciedla ona praktyczny przegląd po standardach oraz dobrych praktykach z obszaru zarządzania różnorodnością, wspierając firmy w wypracowywaniu i wdrażaniu własnych rozwiązań otwartych na różnorodność występującą wśród zatrudnionych osób.

Pobierz

„Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca. Przewodnik dla firm” to publikacja poświęcona kwestii równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Dedykowana jest dla dużych firm. Zawiera nie tylko argumenty merytoryczne na rzecz podejmowania działań równościowych, ale także gotowe narzędzia do wykorzystania przez duże podmioty biznesowe.

Pobierz 

„Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z II edycji Barometru” to opracowanie stanowiące podsumowanie drugiej, ogólnopolskiej edycji Barometru Różnorodności organizowanego przez Konfederację Lewiatan. Barometr Różnorodności stanowi podsumowanie wyników osiągniętych przez 100 firm, które przebadały się w oparciu o wskaźnik “Diversity Index”.

Pobierz

„Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności” to podsumowanie wyników pierwszej, ogólnopolskiej edycji Barometru Różnorodności przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan. Barometr Różnorodności odzwierciedla skalę i zakres rozwiązań z obszaru zarządzania różnorodnością stosowanych przez polskie firmy,  które zdecydowały się na ocenę miejsca pracy w oparciu o wskaźnik “Diversity Index”.

Pobierz

 „Podręcznik coachingu wspierania równowagi praca-rodzina” to zestaw praktycznych narzędzi możliwych do wykorzystania przez działy personalne oraz kadrę menedżerską w ramach wspierania zatrudnionych osób w wypracowaniu równowagi na linii praca-rodzina. Publikacja wydana została przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU.

Pobierz

Publikacja „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020” powstała na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Jest adresowana do osób korzystających ze środków unijnych, które zarazem nie wiedzą w jaki sposób realizować można założenia polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie równości szans.

Pobierz