PL / EN

ZARZĄDZANIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zarządzanie niepełnosprawnością czyli co? To wprowadzanie w obszar bieżącego zarządzania firmą takich rozwiązań, które sprzyjają zatrudnianiu osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dla zarządzania niepełnosprawnością ważne są różne kwestie: zagadnienia prawne, znajomość praw i obowiązków pracodawcy, korzyści biznesowe wynikające z tego rodzaju różnorodności, audyt miejsca pracy oraz wykorzystywanych narzędzi i procedur, savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami, projektowanie treści ofert pracy, projektowanie stanowiska pracy, przeszkolenie wszystkich pracowników/pracownic firmy, przeszkolenie kadry menedżerskiej, tworzenie programów wspierających.

W zależności od tego, na jakim etapie wprowadzania  w miejsce pracy osób z niepełnosprawnościami jest firma, pomagam ustalić priorytety dla działania oraz wskazać kierunek zmian. Wspieram także w obiektywnej ocenie zasobów firmy, działających pozytywnie lub negatywnie na proces zatrudniania osób z określonej rodzajem niepełnosprawności.

Powrót