PL / EN

RÓWNOŚĆ SZANS
KOBIET I MĘŻCZYZN

Nierówne szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy są dość powszechnym zjawiskiem. Wiele firm chce podjąć to wyzwanie, niemniej jednak nie mają wiedzy w jaki sposób realizować standardy równościowe w miejscu pracy. Dodatkowym wyzwaniem jest wprowadzanie rozwiązań, które odpowiadają na realne potrzeby firmy i zatrudnionych osób, a ponadto nie wywołują poczucia niesprawiedliwości czy dyskryminacji wśród części pracowników.

Oferuję wsparcie szkoleniowe obejmujące zagadnienia prawne, kontekst społeczno-kulturowy, dobre praktyki biznesowe czy wreszcie wypracowywanie własnych równościowych rozwiązań biznesowych. Ponadto, przeprowadzam audyt równościowy,  w ramach którego wspólnie z firmą identyfikujemy skuteczne rozwiązania przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć oraz te obszary, które wymagają zmiany lub modyfikacji w firmie. Wspieram firmy w wypracowywaniu pożądanych rozwiązań oraz planowaniu procesu ich wdrażania.

Powrót