PL / EN

WORK-LIFE
BALANCE

Jednym z istotnych elementów zarządzania różnorodnością jest work-life balance czyli oferowanie rozwiązań sprzyjających zachowaniu przez pracowników i pracownice równowagi pomiędzy życiem zawodowym oraz prywatnym. Polityka work-life balancemoże być realizowana przez firmę w wymiarze minimalistycznym. Może także stać się dla firmy filarem polityki zarządzania personelem. Wówczas wspieram firmy w identyfikacji i analizie dotychczasowych praktyk oraz projektowaniu nowatorskich i mało oczywistych rozwiązań. Rozwiązania te mogą być dedykowane do wąsko zdefiniowanej grupy (np. kobiet powracających do pracy po urlopach macierzyńskich) lub do wszystkich zatrudnionych osób, wpisując się w szersze podejście do godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym.

Powrót